Informacje bieżące

Masz zaległość z przedmiotu WF - sprawdź jaka jest procedura 26.09.2016 08:46

Studenci, którzy wygenerowali zaległość z przedmiotu WF w systemie n+1, zgodnie z regulaminem studiów, mają możliwość zaliczenia zaległego semestru w kolejnym, następującym po nim semestrze danego roku akademickiego. Winni zgłosić się do sekretariatu SWFiS w ciągu czterech pierwszych tygodni od daty rozpoczęcia danego semestru , w celu weryfikacji w systemie UXP oraz zapisaniu się do danej grupy zajęciowej.

Studenci, którzy wygenerowali zaległość z przedmiotu WF w systemie n+2 i dalej, mają możliwość zaliczenia zaległego przedmiotu WF po uprzednim złożeniu podania wraz z decyzją Dziekana w sekretariacie SWFiS w ciągu czterech pierwszych tygodni od daty rozpoczęcia danego semestru, w celu weryfikacji w systemie UXP oraz zapisaniu do danej grupy zajęciowej - do pobrania.