Informacje bieżące

Masz zaliczony przedmiot WF, trenujesz wyczynowo - sprawdź ofertę 26.09.2016 08:29

Studenci, którzy zaliczyli przedmiot WF na ZUT w Szczecinie, Politechnice Szczecińskiej, Akademii Rolniczej w Szczecinie - zgłaszają się do sekretariatu SWFiS osobiście bądź mailem w przeciągu czterech tygodni od daty rozpoczęcia danego semestru w celu weryfikacji informacji o wcześniejszym zaliczeniu przedmiotu i dokonaniu przepisania zaliczenia.

Studenci, którzy zaliczyli przedmiot WF w innej Uczelni, zobowiązani są do złożenia podania wraz ze skanem potwierdzenia zaliczenia przedmiotu w sekretariacie SWFiS osobiście bądź mailem w przeciągu czterech tygodni od daty rozpoczęcia danego semestru w celu weryfikacji informacji o zaliczeniu  i zbieżności efektów kształcenia przedmiotu - do pobrania.

Studenci, którzy uprawiają sport wyczynowo - członkowie kadry narodowej, występujący w rozgrywkach lig państwowych (I i II liga), mają możliwość zaliczenia WF po złożeniu podania wraz z potwierdzeniem z klubu sportowego w przeciągu czterech pierwszych tygodni od daty rozpoczęcia danego semestru - do pobrania.