Informacje bieżące

PROGRAMOWE I OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU WF W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 26.09.2016 11:22

W dniu 29 września br została wystawiona oferta zajęć  obligatoryjnych z przedmiotu WF w systemie UXP. Prosimy studentów o zapisywanie się na przedmiot przez platformę wirtualnej Uczelni.

Kody kierunków: do pobrania.

Legenda nauczycieli akademickich SWFiS: do pobrania.

Załączamy również plan zajęć WF dla studentów ZUT w Szczecinie w pliku exel. Proszę pamiętać, że początek roku akademickiego jest bardzo dynamiczny i plany zmieniają się z godziny na godzinę, stąd ten plik będzie również ulegał zmianom - aktualizacja na dzień 30.09.2016 r: do pobrania.

Przypominamy, iż zajęcia w terminach 03- 07.10.2016 r są zajęciami organizacyjno- informacyjnymi obowiązkowymi dla każdego studenta, który realizuje przedmiot WF zgodnie z podstawą programową danego roku akademickiego, pomimo iż dokonał wyboru zajęć zamiennych w ramach podstawowej oferty WF. Miejsce realizacji przedmiotu to Hala Sportowa ZUT w Szczecinie, ul. Tenisowa33.