Informacje bieżące

Zajęcia do wyboru w zamian za obowiązkowy WF w semestrze letnim roku akad. 2016/17 24.02.2017 11:35

Informacja organizacyjna.

Studenci w grupach do wyboru w zamian za obowiązkowy WF, zobowiązani są do uczestnictwa na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych ze swoją grupą dziekańską, zgodnie z planem zajęć na danym kierunku studiów (plan jest umieszczony w systemie UXP - e-dziekanat ). Zajęcia organizacyjne odbędą się zgodnie z planem, w pierwszym tygodniu nowego semestru (27.02.-03.03.17r.).