Informacje bieżące

Zajęcia WF w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 - do wyboru 20.02.2017 11:44

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze letnim 2016/17 organizuje zajęcia do wyboru, w ramach programowych i obowiązkowych zajęć z przedmiotu WF.

Studenci dokonujący ww. zajęć, w zamian za tradycyjny WF, zobowiązani są do uczestnictwa na pierwszych zajęciach z przedmiotu WF w bieżącym semestrze ze swoją grupą dziekańską, zgodnie z planem zajęć na danym kierunku studiów.