Informacje bieżące

Zajęcia z przedmiotu WF w roku akademickim 2016/17 26.09.2016 08:21

Studenci, którzy w bieżącym roku akademickim rozpoczynają bądź kontynuują przedmiot WF, na zajęcia obligatoryjne zapisują się przez platformę wirtualnej Uczelni XP.

Pierwsze zajęcia w tygodniu 3 - 7 października 2016 roku są zajęciami organizacyjno- informacyjnymi obowiązkowymi dla każdego studenta, zgodnie z planem zajęć dla każdego wydziału i kierunku.