Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ul. Tenisowa 33
71-066 Szczecin


 
Portiernia: 091 449-52-50 
Administracja Studium: 091 449-52-51 
Administrator Obiektu: 091 449-53-27
Kierownik Studium: 091 449-53-26 
Z-ca Kierownika Studium: 091 449-53-27
e-mail:swfis@zut.edu.pl,


www.swfis.zut.edu.pl


Adres do kontaktu pocztowego:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Al Piastów 17
70-310 Szczecin