Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ul. Tenisowa 33
71-066 Szczecin


  • Portiernia: 091 449-52-50

portierniaswfis@zut.edu.pl 


www.swfis.zut.edu.pl


Adres do kontaktu pocztowego:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Al Piastów 17
70-310 Szczecin