Joga z elementami fitnessu, czwartek godz. 17:00

Płatność za grudzień

Płatności w kwocie 41,25 zł  należy dokonać w terminie od 01.12.018 r. do 10.12.2018r.

Zajęcia 27.12.2018r. nie odbędą się i nie zostały ujęte w kalkulacji.

Wolne miejsca na zajęcia

Zapraszamy do zapisów pod nr telefonu 91 449 52 51 bądź na adres: swfis@zut.edu.pl.