Tenis ziemny, środa godz. 16:00

Informacja dot. płatności i zajęć w styczniu

Płatności w kwocie 97,50 zł  należy dokonać w terminie od 01.1.2023 r. do 10.1.2023r.  

Terminy zajęć: 11, 18, 25 stycznia.