Tenis ziemny, wtorek godz. 16:00

Płatność za czerwiec i informacja dot. zajęć

Płatności w kwocie 50 zł  należy dokonać w terminie od 01.06.019 r. do 10.06.2019r. 

Terminy zajęć: 4, 11 czerwca.