Informacje bieżące

ZiUTek 2022 - Sportowe otrzęsiny 28.11.2022 12:02

Wyniki

Do walki stanęło 9 wydziałów. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie zjawił się w mocno okrojonym składzie i ostatecznie nie wystąpił - doceniamy chęci.

Studenci rywalizowali między sobą, ale przede wszystkim dobrze się bawili.

Ostatecznie najlepsze okazały się:

I miejsce Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - ZUT
II miejsce Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie
III miejsce Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie

tuż za podium ekipy:

IV miejsce Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie

V miejsce Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie

VI miejsce Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie

VII miejsce Wydział Ekonomiczny ZUT

VIII miejsce Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

IX miejsce Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom! Jesteście niesamowici!

Specjalne słowa uznania dla ekip w niepełnym składzie - napracowaliście się podwójne!

Zabrakło tylko zawodników z Wydział Architektury - ZUT w Szczecinie

Studenci mogli poznać władze uczelni i wydziałów, bo nagrody wręczali: dr hab. inż. Arkadiusz Terman prorektor ds. spraw studenckich, oraz prodziekani wydziałów ds. spraw studenckich i kształcenia: dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - ZUT, dr inż. Anna Barcz Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie , dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof ZUT Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie