Informacje bieżące

Nie pojawiłeś się na zajęciach z WF- sprawdź jak zaliczyć bieżącą zaległość z WF 26.09.2016 09:12

Studenci, którzy generują bieżące zaległości z WF w danym semestrze mają możliwość odrobienia zaległości - do pobrania.

UWAGA!

Zgodnie z regulaminem studiów, nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona przekraczająca 20% wymiaru zajęć dydaktycznych danej formy (3 zajęcia), na których obecność jest obowiązkowa, może być podstawa do niezaliczenia tych zajęć.