Odrabianie zaległych zajęć z WF

Odrabianie zaległego WF-u

Odrabianie zaległych zajęć wychowania fizycznego przez studentów ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2022/23

Realizowane będzie na:

1.        Grupach dydaktycznych – do wyboru w/g planu semestralnego zajęć z wychowania fizycznego;

2.        Dodatkowych zajęciach

  • terminy i formy są na bieżąco podawane na stronie www i w mediach społecznościowych.