Odrabianie zaległych zajęć z WF

Odrabianie zaległego WF-u

Odrabianie zaległych zajęć wychowania fizycznego przez studentów ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2022/23

Realizowane będzie na:

1.        Grupach dydaktycznych – do wyboru w/g planu semestralnego zajęć z wychowania fizycznego;

2.        Dodatkowych zajęciach

  •  w ramach otwartych zajęciach dla studentów poniedziałki 15:45 - 17:15, środy 15:45 - 17:15

    inne terminy i forrmy zostaną podane na stronie www i w mediach społecznościowych.