Pracownicy

KIEROWNICTWO STUDIUM

 • Kierownik: mgr Joanna Trubiłko, tel. 91 449 53 26
 • Zastępca Kierownika: mgr Tomasz Fiłka, tel. 91 449 53 27


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STUDIUM

 • Administrator obiektu dydaktycznego: Marek Gutkowski, tel. 91 449 53 27
 • Starszy specjalista: mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz, tel. 91 449 53 27
 • Specjalista: mgr Agnieszka Parol, tel. 91 449 52 51
 • Starszy technik: Grażyna Barańska - Romeyko, tel. 91 449 53 27


NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 • instruktor: mgr Tomasz Fiłka
 • adiunkt: dr Agata Grenda
 • instruktor: mgr Aneta Jaremko
 • instruktor: mgr Grażyna Marchlewska
 • instruktor: mgr Zbigniew Mytkowski
 • instruktor: mgr Zbigniew Pawlak
 • instruktor: mgr Joanna Trubiłko
 • instruktor: mgr Zdzisław Zawadka