Pracownicy

KIEROWNICTWO STUDIUM

  • Kierownik: mgr Joanna Trubiłko, tel. 91 449 53 26
  • Zastępca Kierownika: mgr Tomasz Fiłka, tel. 91 449 53 27


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STUDIUM

  • Administrator obiektu dydaktycznego: mgr Agnieszka Redlewska, tel. 91 449 53 27
  • Specjalista: mgr Agnieszka Parol, tel. 91 449 52 51


NAUCZYCIELE AKADEMICCY

  • starszy instruktor: mgr Tomasz Fiłka
  • adiunkt: dr Agata Grenda
  • starszy instruktor: mgr Zbigniew Mytkowski
  • starszy instruktor: mgr Zbigniew Pawlak
  • starszy instruktor: mgr Joanna Trubiłko
  • starszy instruktor: mgr Zdzisław Zawadka