Pracownicy

KIEROWNICTWO STUDIUM

 • Kierownik: mgr Joanna Trubiłko
 • Zastępca Kierownika ds. studenckich: mgr inż. Tamara Olszewska-Watracz
 • Zastępca Kierownika ds. sportu: mgr Tomasz Fiłka


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STUDIUM

 • Kierownik obiektu dydaktycznego: Marek Gutkowski
 • Starszy specjalista: mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz
 • Specjalista: mgr Agnieszka Parol
 • Starszy technik: Grażyna Barańska - Romeyko


NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 • starszy wykładowca: mgr Tomasz Fiłka
 • starszy wykładowca: mgr Ryszard Gluba
 • starszy wykładowca: dr Agata Grenda
 • starszy wykładowca: mgr Aneta Jaremko
 • starszy wykładowca: mgr Grażyna Marchlewska
 • starszy wykładowca: mgr Zbigniew Mytkowski
 • starszy wykładowca: mgr Zbigniew Pawlak
 • starszy wykładowca: mgr Joanna Trubiłko
 • straszy wykładowca: mgr Zdzisław Zawadka