Kierownictwo studium

Kierownik Studium - mgr Joanna Trubiłko

tel. 91 449 53 26; 91 449 52 51

e-maila: joanna.trubilko@zut.edu.pl


Zastępca Kierownika SWFiS ZUT - mgr Tomasz Fiłka

tel. 91 449 53 27; 91 449 52 51

e-maila: tomasz.filka@zut.edu.pl