Zasady zapisów do grup "zwolnień lekarskich"

Grupa „zwolnień lekarskich” w roku akademickim 2022/23

przyjmuje studentów:

  • na podstawie zwolnienia lekarskiego od lekarza specjalisty
  •   zwolnienie lekarskie student ma obowiązek dostarczyć do SWFiS ZUT w terminie czterech tygodni od momentu rozpoczęcia każdego semestru
  • długoterminowe zwolnienia lekarskie w trakcie trwania semestru, student ma obowiązek dostarczyć do SWFiS ZUT w ciągu 14 dni od otrzymania zwolnienia
  • zwolnienia lekarskie lub inne dokumenty dostarczone po terminie nie będą honorowane