Informacje bieżące

Zajęcia z przedmiotu WF w roku 2016/17 - do wyboru 26.09.2016 08:10

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2016/17 organizuje zajęcia do wyboru, w ramach programowych i obowiązkowych zajęć z przedmiotu WF.

Oferta na zajęcia w hali sportowej: do pobrania.

Oferta na zajęcia basenowe:  do pobrania.fileadmin/pliki/skf/Zajecia_dla_studentow_do_wyboru_-_basen.pdffileadmin/pliki/skf/Zajecia_dla_studentow_do_wyboru_-_basen.pdf

Studenci dokonujący ww. zajęć, w zamian za tradycyjny WF, zobowiązani są do uczestnictwa na pierwszych zajęciach z przedmiotu WF w bieżącym semestrze ze swoją grupą dziekańską, zgodnie z planem zajęć na danym kierunku studiów.